HUNG THINH CONSTRUCTION TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

About us
About us

We provide comprehensive solutions for steel building needs, creating new products in the field of steel buildings to serve the increasing needs of society.

Strategy: With knowledge and progressive spirit, we prioritize resources to research and develop products, invest in technology development, and improve management capacity to be able to provide products and services. Services are getting newer and better, so that HUNG THINH becomes a symbolic brand of the whole country and the world, with trust and dedicated service.x

We always take customer trust as a measure of the company's development.

See more

See more

For Customers
Chúng tôi luôn lắng nghe, hiểu và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn cố gắng để mang lại sự hài lòng và niềm tin cho khách hàng.
Creative
Chúng tôi luôn sẵn sàng thử thách bản thân và tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề của khách hàng và nâng cao hiệu quả của công ty.
Professional
Chúng tôi luôn nỗ lực để hoàn thiện năng lực, chất lượng và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và liên tục đổi mới công nghệ.
Honest
Chúng tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc đạo đức kinh doanh, minh bạch và trung thực trong mọi hoạt động của công ty.
Quote for pouring concrete Quote for pouring concrete
Unit price for pouring concrete floors and foundations. Commitment to implementing the concrete pouring process with proper technique, quality, quick construction, Price for pouring fresh concrete, manual concrete
10/10/2023 250

See more

I-H-U-V-L shaped steel lookup table
I-H-U-V-L shaped steel lookup table
Overview of factory steel structures
Overview of factory steel structures
Overview of GFA and CFA
Overview of GFA and CFA
Density of industrial factory construction
Density of industrial factory construction
Home page
Consultants
Counselors

Counselors

0969.265.888
Company Location
0969.265.888
Click to call me now - messenger Click to call me now - zalo